Talentontwikkeling

Inclusief leiderschap: een gedeelde visie

Ons maandthema gaat dieper in op inclusief leiderschap. We maakten al kennis met wat het is en wat de voordelen ervan zijn voor u en uw werknemers. Inclusief leiderschap is gestoeld op vier ontwikkelingsgebieden om leidinggevenden om te vormen tot echte inclusieve leiders. Na het eerste domein ‘zelfbewustzijn oefenen’ focussen we vandaag op het hanteren van een gedeelde visie.

Belangrijkste eigenschappen van een inclusieve leider

Een inclusieve leider kenmerkt zich door deze dagelijkse routine:

  • zelfbewustzijn oefenen
  • een gedeelde visie hanteren
  • bouwen aan relaties
  • verandering creëren

Kenmerkend voor die vier domeinen is dat ze geconnecteerd zijn: ze zijn als het ware onderling verbonden en beïnvloeden elkaar.

 

Inclusief leiderschap: een gedeelde visie

Ontwikkelingsgebied 2: een gedeelde visie hanteren

Inclusieve leiders stellen de werkelijkheid steeds in vraag en zijn in staat een visie te ontwikkelen. Hierbij gaan ze geen enkel risico uit de weg en durven ze groot denken. Die denkwijze stelt hen in staat om een visie te ontwikkelen waarin alle geconnecteerde individuen, groepen en systemen als één geheel beschouwd worden. 

Begrip hebben van de systemen waarin, waarvoor en waarmee hij opereert is voor hem een prioriteit. De inclusieve leider wil een sterk begrip en inzicht van het potentieel, de uitdagingen, noden en problemen van de stakeholders. Zo kunnen gerichte oplossingen aangereikt worden voor complexe problemen. 

Het loslaten van de eigen denkwijzen en het verleden zijn sleutelfactoren tot succes. Enkel zo creëert een inclusief leider ruimte om de toekomst verder te ontwikkelen. 

Een duidelijke gedeelde visie en missie is voor werknemers bovendien een belangrijke driver voor hogere jobtevredenheid. Het geeft een duidelijke gemeenschappelijke leidraad met winst voor beide partijen: werknemers zijn gemotiveerder dan ooit om te participeren aan dit gemeenschappelijk doel en werkgevers profiteren van gemotiveerde werknemers. Bovendien stelt het een werkgever in staat om de juiste werknemers en stakeholders te detecteren.

Inclusief leiderschap: een gedeelde visie

Overtuigd van deze aanpak, maar twijfelt u hoe u hiermee van start kunt voor uw organisatie? Peace for Talent begeleidt met een traject op maat.

Meer weten?

Neem contact op met ons