Werkgeluk
Welzijn
Leiderschap

Verhoog de vitaliteit op de werkvloer met Fitcoins

Het is voor een organisatie vaak niet gemakkelijk om een duidelijke lijn te krijgen in een welzijnsbeleid, zij het op het niveau van mentale gezondheid, dan wel het fysieke. In een maatschappelijk landschap waar het zeer belangrijk is om werknemers gelukkig en gezond te houden (war for talent, ziekteverzuim...), zowel voor de werknemers zelf als voor de onderneming, is de zonde des te groot dat er geld wordt uitbesteed aan initiatieven die niet aangegrepen worden, de zogenaamde losse flodders. Wanneer intrinsieke motivatie ontbreekt om de aangereikte initiatieven te benutten, kan extrinsiek motiveren een handje helpen. In deze zone vinden de fitcoins hun oorsprong.

Drievoudige focus

Neen, fitcoins zijn geen vorm van cryptocurrency, maar wat zijn het dan wel? Het is een app die werknemers stimuleert om zich op drie niveaus te engageren; fysiek, mentaal en sociaal. Iedere werknemer in het bedrijf kan muntjes - fitcoins - verdienen bij inspanningen binnen één van die drie luiken. In het fysieke compartiment kan men een muntje verdienen per 1000 stappen of voor 15’ fietsen, en de app kan ook gelinkt worden aan het sporthorloge (en dus ook gezondheidsapps). In tegenstelling tot fysieke inspanningen zijn initiatieven gericht op sociaal engagement en mentale wendbaarheid minder ‘algemeen’ te meten, waardoor muntjes hier vooral te verdienen vallen door initiatieven vanuit de organisatie zelf. Er wordt dus van zowel werkgever als werknemer een zekere inspanning verwacht.

 

Balans gezondheidsniveaus
screenshot

Tweevoudige reward on investment

Via het principe van positieve bekrachtiging (in de leerpsychologie bekend als onderdeel van de operante conditionering) wordt gewenst gedrag beloond, om dat gedrag consequenter te doen voorkomen. Bij werknemers vertaalt zich dit in fitcoins die men verdient door te sporten, deel te nemen aan groepsactiviteiten of aan cognitieve/ mentale ontwikkeling (een boek lezen bijvoorbeeld). Met deze muntjes kunnen ze een beloning kopen die opnieuw inzet op hun fysieke (bon Decathlon), mentale (boek) of groep gerichte (teambuilding) staat. Het proces van gestimuleerd worden om te werken aan de eigen gezondheid, het effectief uitvoeren en ervoor beloond worden is iteratief versterkend van aard. Voor de organisatie is het interessant omdat gezonde (in elk opzicht) werknemers uiteraard minder ziek zijn, maar ook gelukkiger en productiever! Laat het duidelijk zijn, wellbeing is geen hype! Een gelukkige werknemer is er een die minder snel de organisatie zal verlaten, als ambassadeur reclame zal maken voor het bedrijf en op die manier een wandelende, goeie employer branding campagne is. Minder uitval en meer instroom: de droom van iedere onderneming. Op die manier investeer je dus tegelijk in de groei en gezondheid van uw organisatie, als van uw personeel!

 

Eenvoudige invulling in uw welzijnsbeleid

De multi-inzetbaarheid van de fitcoins maken het mogelijk om initiatieven en beloningen af te stemmen op de noden van uw organisatie. Als u in de organisatie merkt dat de werkongevallen stijgen, zou u de werknemers kunnen belonen met één of zelfs twee fitcoins voor deelname aan een veiligheidscursus. Een optimale invulling van de fitcoins zou plaatsvinden wanneer iemand van de werkvloer fitcoins kan verdienen door zelf een workshop op poten te zetten, waarmee andere werknemers dan weer fitcoins kunnen verdienen door ze bij te wonen, de cirkel is rond! Door in te zetten op de noden doorbreekt u de losse flodders en kunt u zich tegelijk richten op de cijfers op het bord en het welzijn van uw persooneel.

 

meeting

Zelfdeterminatietheorie

Het voordeel is dus dat u zelf invult op welke manier en hoeveel fitcoins verdiend kunnen worden. Om de groep mee te krijgen kan de invulling van bepaalde ‘challenges’ in samenspraak gebeuren het voltallige team om zo in te zetten op autonomie en verbondenheid bij de werknemers, twee factoren die volgens de zelfdeterminatietheorie een positieve invloed hebben op motivatie.

 

Praktische kant

Daarbij is het natuurlijk belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de fitcoins ook een nominale onderliggende geldwaarde hebben en er dus een mooi evenwicht moet gevonden worden tussen effort en reward! Zo breed u kan gaan in de invulling van de challenges, zo creatief kunt u omspringen met belonen. Van boompjes planten op het bedrijfsterrein voor pakweg 100 fitcoins, tot het samen sparen voor een teambuilding of zelfs het oprichten van een spaarpotje voor de warmste week …Het is van belang iets te zoeken waardoor uw werknemers zelf beslissen om op zondagochtend de auto links te laten liggen en toch te voet naar de bakker te gaan voor die ene extra fitcoin.

fitcoins

Een gezamenlijk project, waar zowel werkgever als werknemer in betrokken is, laagdrempelig en zonder echte verplichtingen, maar wel motiverend en verbindend: dat kan tellen als uithangbord. Wil u meer te weten komen over vitaliteit en motivatie op de werkvloer, contacteer dan onze experten of surf naar fitcoins.be!

 

Auteur: Ferre Dedecker