Talentontwikkeling

Inclusief leiderschap: zelfbewustzijn beoefenen

We schreven eerder al twee blogs over inclusief leiderschap: wat is het precies en welke voordelen biedt het voor uw werknemers? In deze en volgende blogs zoomen we in op de vier ontwikkelingsgebieden die leidinggevenden omvormen tot echte inclusieve leiders. We definiëren die ontwikkelingsgebieden en gaan telkens dieper in op één van die domeinen.

Belangrijkste eigenschappen van een inclusieve leider

Een inclusieve leider kenmerkt zich door deze dagelijkse routine:

  • zelfbewustzijn oefenen
  • een gedeelde visie hanteren
  • bouwen aan relaties
  • verandering creëren

Kenmerkend voor die vier domeinen is dat ze geconnecteerd zijn: ze zijn als het ware onderling verbonden en beïnvloeden elkaar.

Inclusief leiderschap: zelfbewustzijn beoefenen

Een inclusieve leider wordt u niet van vandaag op morgen. Het is een proces waarin u stapsgewijs  groeit. De belangrijkste factor die een invloed speelt binnen elk domein is communicatie. Het is dé sleutel tot het connecteren van de vier domeinen. Dat vraagt uiteraard ook de vaardigheid om te kunnen luisteren en een visie te kunnen communiceren. 

Ontwikkelingsgebied 1: zelfbewustzijn beoefenen

Zelfbewustzijn bij inclusieve leiders betekent dat zij als persoon in staat zijn om een open mind te hebben. Zij willen bijleren én afleren om zo authentiek mogelijk te zijn. Dat betekent dat ze loslaten wie ze denken te moeten zijn en dat ze omarmen wie ze als persoon echt zijn. Ze aanvaarden en respecteren hun eigen natuur. Want net dat is dé stap tot het accepteren van anderen rondom u. 
Een inclusieve leider is duidelijk en transparant over de eigen overtuigingen en motivaties. Vanuit die intrinsieke waarden handelt hij of zij dagdagelijks. Tegelijk communiceert hij ook actief die visies naar de omgeving rondom zich. 

Op zoek naar de succesfactor binnen het gedrag van inclusieve leiders? Ze geven hun fouten toe. Falen staat niet in hun woordenboek. Fouten worden bestempeld als een vorm van groei. De inclusieve leider beseft dat groei pas mogelijk is wanneer hij of zij kritiek en verschillende visies accepteert en open staat om ervan te leren. In het actief op zoek gaan naar de bijdragen van derden worden de eigen limieten overstegen. 

Leiders die hun persoonlijke gedragspatronen kennen kunnen veel wendbaarder omgaan met alle uitdagingen die hun pad kruisen.

Inclusief leiderschap: zelfbewustzijn beoefenen

Overtuigd van deze aanpak, maar twijfelt u hoe u hiermee van start kunt voor uw organisatie? Peace for Talent begeleidt met een traject op maat. Meer weten?

Neem contact op met ons.

Auteur: Galia De Fulviis