Doelgroepenvermindering voor werknemers ouder dan 58 jaar

Neemt u als werkgever werknemers ouder dan 55 jaar in dienst dan kunt u rekenen op een doelgroepenvermindering. Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever normaal gezien moeten betalen voor deze werknemers.

 • Wie komt in aanmerking en hoeveel bedraagt de subsidie?

  KMO’s en grote ondernemingen kunnen beroep doen op deze doelgroepenvermindering. Zowel werkgever als werknemers moeten voldoen aan diverse voorwaarden. Voor alle details hieromtrent aarzel niet ons te contacteren of neem een kijkje op de website van Vlaio.

  Voor de omvang van de steun wordt er een onderscheid gemaakt tussen zittende oudere werknemers en oudere niet-werkende werkzoekenden.

 • Zittende oudere werknemers

  Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal
  Bedrag per kwartaal
  58 jaar - 59 jaar
  € 600
  Vanaf 60 jaar
  € 1.500

  Als een werknemer minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal (bijv. wanneer hij maar 1 maand gewerkt heeft in dat kwartaal) wordt het bedrag van de vermindering aangepast).

 • Oudere niet-werkende werkzoekenden

  Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal
  Gedurende 8 kwartalen*
  58 jaar tot wettelijke pensioenleeftijd
  volledige vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen

  *Na de periode van 8 kwartalen of van zodra de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kunt u de doelgroepvermindering voor "zittende oudere werknemers" vragen.