Talentontwikkeling

Inclusief leiderschap: de sleutel tot talentontwikkeling

Inclusief leiderschap: we horen de term vaak waaien, maar wat betekent het eigenlijk? Bij inclusief leiderschap ligt de focus op het betrekken van elke medewerker. Inclusieve leiders appreciëren ieders bijdrage en inspireren omdat ze elk individu betrekken bij innovatie. Wat typeert een inclusief leider en welk effect heeft dat op de medewerkers? Deze blog gaat er dieper op in. 

Wat kenmerkt een inclusief leider?

Inclusieve leiders omarmen een leiderschapsstijl waarbij diversiteit centraal staat. Ieders bijdrage telt. Ze geloven sterk dat het stimuleren van individuele bijdrages en een niet controlerende houding bijdragen tot de creativiteit van het hele team. Het ultieme doel van die leiderschapsstijl is om te creëren, veranderen en innoveren. Tegelijk houden ze de noden van elk individu in acht. Hierbij is een positieve, open, communicatieve en betrouwbare omgeving de sleutel. 

Wat typeert een inclusieve leider? De belangrijkste domeinen om inclusief leiderschap te ontwikkelen zijn zelfbewustzijn oefenen, een gedeelde visie hanteren, relaties opbouwen en verandering creëren door de wereld waarin u opereert goed te analyseren.

Inclusief leiderschap: de sleutel tot talentontwikkeling

Hoe evolueert inclusief leiderschap?

Leiderschap kent een evolutie doorheen de jaren. Tijdens de industriële revolutie kenmerkten de waarden van leiderschap zich voornamelijk door productiviteit, kwantiteit, snelheid en economie. De hoofdtheorie van dat tijdperk was HOE mensen werken. De start van modern leiderschap verlegde de aandacht naar interpersoonlijke dynamieken en psychologie. Maar de focus bleef vanuit het perspectief van de leider en de organisatie komen, en niet zozeer van de volger. De centrale vraag was hier WAAROM mensen werken. 

Het is pas met de opkomst van technologie dat het doel verschoof naar een continue verbetering in efficiëntie. Communicatie wordt essentieel voor leiderschap en doelen zijn nu gerelateerd aan diversiteit, inclusie en wederzijds begrip. Leiding geven neemt vanaf nu andere vormen aan. Het is als leidinggevende belangrijk dat u beseft dat één individu niet alles alleen kan. U hebt anderen nodig om uw doelen optimaal te bereiken. Vertrouwen in uw team is hier dan ook cruciaal. Communiceer dusdanig zodat u anderen motiveert en hun productiviteit en efficiëntie optimaliseert.

Inclusief leiderschap: de sleutel tot talentontwikkeling

Wat is de impact op uw medewerkers?

Leiders die open, beschikbaar en toegankelijk zijn, hebben het talent om psychologische veiligheid te creëren voor hun medewerkers. Ze motiveren hun medewerkers om nieuwe ideeën te suggereren en verzekeren dat creativiteit en openheid niet afgestraft zal worden. Door open te communiceren met medewerkers slagen inclusieve leiders erin om vertrouwen te geven aan hun medewerkers. 

Werknemers die op die manier benaderd worden door hun leidinggevende hebben een veel hoger niveau van betrokkenheid met de organisatie. Als werknemers zich comfortabel genoeg voelen olm hun stem te laten horen,  zullen ze ook veel meer innovatieve suggesties voor verandering in de groep gooien. Zelfs als ze weten dat daarmee gevoelige snaren kunnen raken. 

Overtuigd van inclusief leiderschap, maar nog op zoek naar de juiste aanpak voor uw organisatie?

Neem contact op met onze experten

Auteur: Galia De Fulviis