Talentontwikkeling

Het belang van emotionele intelligentie bij leidinggevenden

Emotionele intelligentie heeft te maken met de manier waarop we ons eigen gedrag sturen, de mate waarin we makkelijk kunnen bewegen in sociale situaties en welke persoonlijke beslissingen we nemen om goede resultaten te behalen. Emotionele intelligentie kun u u indelen in vier domeinen en twaalf competenties. De vier domeinen zijn zelfbewustzijn, zelfmanagement, sociaal bewustzijn en relatiebeheer.
 

Zelfbewustzijn

De vaardigheid om eigen emoties, stemmingen, gevoelens en motivaties te herkennen, te plaatsen en hun effect op de omgeving te begrijpen.
- emotioneel zelfbewustzijn

 

Zelfmanagement

Het in staat zijn om eerst te denken en dan te handelen. De passie om te werken vanuit een intrinsieke motivatie en de zin om actie te ondernemen en doelen na te streven met energie, optimisme en volharding, ook als het wat minder goed gaat.
- emotionele zelfbeheersing
- aanpassingsvermogen
- prestatiegerichtheid
- positieve kijk

 

Sociaal bewustzijn

De vaardigheid om de emoties en gemoedstoestand van andere personen te herkennen, te begrijpen en te interpreteren. Begrijpen en aanvoelen hoe de formele en informele structuur van de organisatie werkt en u daarbinnen bewegen om de gewenste resultaten te bereiken.
- empathie
- organisatiebewustzijn

 

Relatiebeheer

Wederzijds bevredigende relaties kunnen opbouwen en onderhouden en een getrouw sociaal netwerk in stand kunnen houden. Anderen in beweging kunnen zetten, begeestert en bezielend overkomen en beschikken over de kernkwaliteit ‘inspirerend zijn’.
- invloed
- coaching / mentorschap
- teamwork
- conflictbeheer-
- inspirerend leiderschap

EQ is nodig voor het succesvol functioneren van een professional. Anders dan bij het IQ, ligt het EQ niet vast. Het EQ bestaat uit ontwikkelbare vaardigheden en dat is een mooi vooruitzicht voor leiders die zich nog verder willen ontwikkelen. Toch zijn er grenzen aan die mogelijkheid en kan niet iedereen leren om bijvoorbeeld ‘inspirerend’ te zijn.

Een probleem is dat leidinggevenden vaak een te enge definitie voor EQ hanteren. Om zich te onderscheiden, moeten ze op een gebalanceerde manier sterke punten ontwikkelen binnen de twaalf EI-competenties. Als ze daarin slagen, volgen er uitstekende bedrijfsresultaten.

 

Wilt u meer informatie over emotionele intelligentie en leiderschap, neem dan zeker contact op met onze experten van Peace for Talent.