Welzijn

3 manieren om duurzaamheid deel te laten uitmaken van uw organisatie

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is een breed begrip. De essentie is dat we onze planeet niet uitputten zodat ook de volgende generaties op een gezonde manier kunnen overleven. Het grootste probleem van onze generatie is de klimaatverandering. Door de uitstoot van CO2 warmt de aarde op. Willen we deze opwarming binnen de perken houden, dan moeten we onze CO2-uitstoot de komende decennia flink verminderen. Hoe we dat doel kunnen behalen, is afgesproken in het Klimaatakkoord. De uitwerking en opvolging van het Klimaatakkoord gebeurt in de jaarlijkse klimaatconferenties die na de Klimaatconferentie van Parijs 2015 zijn gehouden.

Een groeiend aantal leiders uit de publieke en private sector heeft hun steun toegezegd voor klimaatactie, nu het verband tussen klimaatverandering en de vele negatieve effecten duidelijker is. Het is voor bedrijfsleiders moeilijker en moeilijker om deze gevolgen te negeren. Maar waarom zouden ze? Niet alleen omdat het beter is voor het milieu. Recente studies tonen namelijk aan dat werknemers van bedrijven die duurzame praktijken toepassen zelfs productiever zijn. Vooruitstrevende bedrijfspraktijken en productiviteit op het werk gaan dus hand in hand. Meer nog, bedrijven met leiders die het toepassen van een duurzaamheidsstrategie blijven uitstellen, zullen uiteindelijk op verschillende vlakken achterop geraken.

Het is dus niet meer dan logisch om duurzaamheid en milieuvriendelijkheid door te voeren in een organisatie. Voor het milieu in de eerste plaats, maar ook omdat het bedrijf efficiënter en winstgevender zal worden. Er zijn veel gebieden waarop wijzigingen mogelijk zijn.

 

1. Integreer duurzaamheid in uw bedrijf

Breng de CO2-footprint in kaart om CO2-neutraal te worden
Neem de hele productieketen in en buiten uw bedrijf onder de loep. Natuurlijk is er een enorme winst te maken in afval- en energiemanagement binnen uw bedrijf, maar kijk ook naar bijvoorbeeld vervoer: brandstof, kilometers, vliegreizen, etc.

Wek duurzame energie op
Elk bedrijf heeft stroom nodig. Door zelf groene energie op te wekken, reduceert u de CO2-uitstoot meteen. Denk hierbij aan zonne- en windenergie. Maar verminder ook het gebruik van grondstoffen, en afval en vergroen de logistieke stromen. Stimuleer het gebruik van de fiets, overweeg elektrisch rijden, werk met flexibele werktijden en maak thuiswerken mogelijk.

Compenseer CO2-uitstoot
Is er na reductie en het zelf opwekken van groene stroom nog CO2-uitstoot over in de keten? Doe dan aan CO2-compensatie. CO2-compensatie is na inzicht, energiereductie en de overstap naar duurzame energie de vierde manier om uw organisatie te verduurzamen. Steeds meer organisaties stappen over op CO2-neutraal of klimaatneutraal ondernemen.

 

2. Breng wijzigingen aan op kantoor

- Gebruik energiezuinige lampen en bewegingssensors

- Verlaag de temperatuur en werk met een tijdklok. Een graadje minder maakt al een verschil.

- Zet pc’s, laptops en andere apparaten niet in stand-by maar in slaapstand.

- Kies voor biologisch afbreekbaar materiaal en natuurlijke stoffen bij bijvoorbeeld schoonmaakproducten, koffiebekers, etc.

- Gebruik oplaadbare batterijen

- Gebruik gerecycleerd materiaal: printpapier, afvalzakken, cartridges, etc.

- Sorteer afval op een correcte manier.

Als u deze adviezen opvolgt, is uw bedrijf al een stuk groener, duurzamer én zelfs winstgevender.

 

3. Stimuleer duurzame levensstijlen ook buiten kantoor

Ondersteun mogelijke groene of duurzame projecten voor werknemers thuis. Werknemers die gewend zijn om duurzaam te leven, zullen meer moeite doen om milieu-initiatieven op het werk te doen slagen. Laat een ‘groen team’ op het werk het voorbeeld geven en zet hen in om anderen op weg te helpen.

Tot slot: CO2-neutrale organisaties rekenen op een beter imago, hebben een streepje voor bij aanbestedingen en hebben klanten die bereid zijn een hogere prijs voor hun producten of diensten te betalen. Zo zijn er nog veel meer redenen te noemen waarom duurzaam ondernemen de juiste keuze is voor toekomstbestendige ondernemingen.

 

Wilt u hier meer over weten?

neem dan contact op met Peace for Talent