Bedrijfscultuur

Recept voor een positieve werkplek

Het recept voor een positieve werkplek

Nodig
- een stevige dosis mentale fitheid
- een vleugje veerkracht
- een flinke snuif positief leiderschap

Werkwijze
Doe alles in een kom en mix de evenwaardige ingrediënten tot een zachte, gladde brij.
De positieve werkplek zal zich ontpoppen.

Was het maar zo eenvoudig… In realiteit is het creëren van een positieve werkplek een werk dat elke dag aandacht verdient. Er zijn heel wat vaardigheden, middelen en talenten voor nodig.

Positieve werkplek

Mentale fitheid
Je mentaal goed voelen is uiteraard belangrijk om je ook goed te voelen op het werk. Het bepaalt mee hoe we denken en handelen en het verbetert onze kansen om van het leven te kunnen genieten. Op het werk zijn de ingrediënten voor mentaal welzijn drieledig.
- Verbondenheid: als er binding is tussen de medewerkers, dan brengt dat een goed en veilig gevoel teweeg.
- Waardering: als de sterkten en vaardigheden van medewerkers gewaardeerd worden, zorgt dat voor een gevoel van competentie en zelfzekerheid.
- Autonomie: medewerkers die een stem hebben en zelf kunnen beslissen, voelen zich beter en zijn geneigd om vlotter samen te werken.

Veerkracht
Een veerkrachtig team is uiteraard noodzakelijk om uitdagingen aan te kunnen, om vol te houden in moeilijke tijden en om positieve resultaten te behalen. De nodige ingrediënten hiervoor?
- Mensgerichtheid: ondersteuning van werknemers op het vlak van zorg, community, welzijn.
- Professionele middelen: nodig om te kunnen werken, om te kunnen groeien.
- Positieve mindset: nodig om optimisme te kunnen tonen bij tegenslagen en elkaar positief te beïnvloeden.
- Emotionele intelligentie: de capaciteit om inzicht te hebben in eigen en andermans emoties en er op een positieve manier mee om te kunnen gaan, zich te kunnen aanpassen en rekening te kunnen houden met anderen, etc.
- Aanpassingsvermogen: de juiste strategieën kunnen gebruiken om te reageren op onzekerheden en uitdagende situaties.

Afbeelding

Positief leiderschap
Last but not least in het recept voor een positieve werkplek is positief leiderschap. We denken dan aan leiders en leidinggevenden die toegewijd zijn om hun personeel te helpen zich te ontwikkelen en te slagen op het werk. Ook voor positief leiderschap zijn er enkele onontbeerlijke ingrediënten:
- Aandacht voor de mens: leiders die interesse tonen in hun mensen, meelevend zijn en dankbaar, bevorderen respect en meelevendheid bij het personeel.
- Eerlijke communicatie: woorden en daden die eerlijk zijn, zorgen voor een oplossingsgerichte dialoog en wederzijds respect.
- Stimulerende vaardigheden: als leider is het onmisbaar om je mensen te kennen en te weten wat ze nodig hebben, hun sterke punten en interesses te onderscheiden en ze juist in te zetten.
- Motiverende vaardigheden: naast het stimuleren van mensen naar dat trapje hoger of die nieuwe uitdaging, verdienen medewerkers ook schouderklopjes en beloningen. Intrinsiek én extrinsiek kunnen motiveren dus.
- Operationele vaardigheden: kunnen denken in processen en er inzicht in hebben en daarnaast duidelijk zijn in verwachtingen en doelstellingen.

Veel succes met dit recept! 

Vragen over dit recept of zoek je nog iets anders?

neem dan contact op met Peace for Talent 

"It does not matter
how slowly you go,
as long as you do not stop"

Confucius

Peace for talent - footerbanner