Werkgeluk

Promotie of demotie?

Een stapje terugzetten in uw carrière, een functieverlaging al dan niet gecombineerd met een loonsverlaging, een lichtere jobinhoud… er is een naam voor: demotie. En het heeft heel wat voordelen, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Benieuwd om te horen welke? We zetten de voordelen op een rij…

Voor de werkgever
- Enthousiaste werknemers die opnieuw goesting krijgen in hun job.
- Werknemers die hun job weer aankunnen en dus optimaal kunnen produceren.
- Werknemers die hun job langer zullen volhouden.
- Minder uitval, minder burn-outs.

Voor de werknemer
- Een betere balans tussen carrière en gezin.
- Minder stress en druk, kortom minder emotionele belasting.
- Minder last van lichamelijke en psychische problemen.
- Werken tot aan uw pensioen wordt haalbaarder.
- Meer nadruk op diepgang en zingeving in het werk

 

Natuurlijk, er zijn ook enkele nadelen. Sommige werknemers zullen moeite hebben met hun zogenaamde statusverlies. Nochtans als u kiest voor een stap terug, verandert er niets aan uw talenten en competenties. Daarnaast gaat demotie ook gepaard met het inleveren van een deel van het loon en andere arbeidsvoorwaarden.

 

Belgen nog niet klaar voor demotie?

Als er zoveel voordelen zijn aan een stapje terugzetten, waarom gebeurt het dan nog altijd zo weinig? Vermoedelijk ziet de Belg demotie nog niet als een verdienstelijke loopbaanstap omdat het inleveren van een deel van het loon en andere arbeidsvoorwaarden toch nog moeilijk ligt. Een stap terug wordt in het algemeen geassocieerd met verlies van aanzien, van loon en van verantwoordelijkheid. En misschien is status nog altijd belangrijker dan we doorgaans denken.

Een ander probleem is dat er geen helder demotiebeleid is. In harde organisatieculturen zal demotie sowieso gepaard gaan met loonsverlaging. In zachtere organisatieculturen vindt de werkgever het misschien belangrijker dat de werknemer zich opnieuw goed voelt en zal hij of zij niet aan het loon willen knabbelen. Het probleem is dat dit niet vooraf duidelijk is voor werknemers. Ze durven dan zelf geen demotie voor te stellen omdat ze niet weten wat de gevolgen kunnen zijn.

Demotie klinkt ook zo negatief. Het is duidelijk het omgekeerde van een promotie. Waarom niet spreken van carrièrewendingen? Het zal de perceptie al een heel stuk veranderen. En het is een win-win voor werkgever én werknemer. Denk maar aan jonge medewerkers met een druk privéleven die de kans krijgen om tijdelijk een stapje terug te zetten. Ze hebben meer rust in hun hoofd en kunnen de combinatie met een druk gezinsleven beter aan. De kans op burn-out vermindert aanzienlijk. En eens de kinderen wat groter zijn, kunnen ze er met nieuwe energie terug invliegen, want een demotie is niet per se definitief. Een tijdelijke stap terugzetten betekent niet dat u niet terug kan naar de vroegere situatie. Idem dito voor oudere werknemers die het wat rustiger aan willen doen. Deze medewerkers zouden hun loopbaan een nieuwe wending moeten kunnen geven, zonder aan status te verliezen. De kans dat ze het langer volhouden en op een positievere manier op de werkvloer actief zijn, is logisch.

Als demotie niet op verzoek van de werknemer gebeurt, is het proces wat delicater. Wettelijk gezien kan dat alleen als de betrokken werknemer zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met bijvoorbeeld het inleveren van een deel van het loon. Een demotie zonder loonverlies betekent trouwens voor de werkgever een verhoging van de loonkosten en een daling van de productiviteit.

 

 

Ideale denkrichting

Nu bedrijven meer en meer kiezen voor zelfsturende teams zullen er minder leidinggevenden nodig zijn. De mogelijkheid tot demotie is dan een oplossing. En als we allemaal langer zullen moeten werken om de sociale zekerheid betaalbaar te houden, is het toch een ideale denkrichting… Weer twee goede redenen erbij om demotie een kans te geven.

 

Wilt u hier meer over weten?

contacteer dan een van onze experten