Werkgeluk

Geëngageerde medewerkers geven uw bedrijf vleugels

Uw werk graag doen is eigenlijk heel gezond. Maar wat is dat nu eigenlijk: een geëngageerde medewerker? En hoe kunnen werkgevers er invloed op hebben?

Employee engagement

Employee engagement is niet eenduidig te definiëren. De term is door de jaren heen door HR professionals op een inconsistente manier toegepast en geïnterpreteerd. Veel onderzoeken geven een eigen betekenis aan de term. Ook bij de wetenschappelijke onderzoeken is duidelijk dat het begrip op een inconsistente manier wordt gedefinieerd en geoperationaliseerd.

Een van de definities uit de wetenschappelijke literatuur omschrijft het als een positieve toestand van opperste voldoening, gekenmerkt door:

  • Vitaliteit: bruisen van energie, veerkracht hebben, fit zijn
  • Betrokken zijn bij de organisatie
  • Absorptie: opgaan in of zelfs versmelten met je werk

Is engagement beïnvloedbaar?

Heeft u als werkgever invloed op het engagement van uw medewerkers? Het is antwoord is ja. Engagement is beïnvloedbaar. Elementen die ertoe bijdragen zijn o.a. goede relaties op het werk, een voldoende uitdagende job, degelijke organisatorische ondersteuning en een goed evenwicht tussen werk en privé. Daarnaast is vaardigheidsbenutting belangrijk: de mate waarin je de eigen capaciteiten en vaardigheden in het werk kunt gebruiken. Ook autonomie op het werk en mogelijkheden om te participeren in beslissingen op bedrijfsvlak dragen bij tot een hoger engagement.

Wat is de meerwaarde van een geëngageerde medewerker?

Echt geëngageerde medewerkers zijn vooral intrinsiek gemotiveerd. Ze werken voor een groot stuk omdat ze dat graag doen. Daardoor hebben ze een hogere arbeidstevredenheid, zijn ze minder ziek en zoeken minder snel naar ander werk. Ze presteren ook beter.

Engagement, een bescherming tegen burn-out?

Geëngageerde werknemers krijgen ook minder vaak een burn-out. Dat komt door hun bevlogenheid. Ze staan positief in het leven en dat laat zich voelen.  Het is wel zo dat geëngageerde werknemers die altijd hard werken, weinig pauzes nemen én perfectionistisch zijn wel grote kanshebbers zijn om in een burn-out te belanden.

 

Heeft u hier vragen over of wilt u hier meer over weten?

neem hier contact op met Peace for Talent