Welzijn

Duurzame werknemers in een positieve werkcultuur: uw taak als werkgever

Het begrip duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Als het gaat over milieuvriendelijkheid betekent duurzaamheid tegemoetkomen aan de behoeften van vandaag zonder toekomstige generaties te verhinderen om hetzelfde te kunnen doen. Op de werkvloer betekent duurzaamheid niet enkel op een milieuvriendelijke maar ook op een mensvriendelijke manier werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als werkgever of leider heeft u hierin een belangrijke rol te spelen. 

People, de kern

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wil zeggen: ondernemen met respect voor people, planet and profit. Een struikelblok in veel bedrijven is die eerste ‘p’: de mensen, het personeel. Nochtans zijn zij het allerbelangrijkste. Want de strategie van uw bedrijf is misschien wel klaar voor de toekomst, maar als de mensen er niet voldoende bij betrokken zijn, ziet u snel de gevolgen. Werknemers voelen zich niet geïnspireerd noch gemotiveerd bij een gebrek aan ontwikkelings- of groeimogelijkheden, communicatie, voeling. Ze ontvangen mogelijk geen erkenning of eerlijke voordelen en lonen. Zo ontstaat een negatieve werkcultuur waarin werknemers minder presteren. In hun werk krijgt de automatische piloot een sleutelrol en zelfgenoegzaamheid loert al gauw om de hoek. Niet echt wat u als werkgever wilt…

Een missie voor iedereen

De band tussen het bedrijf en de werknemer versterken vraagt een investering. Maar door uw personeel betrokken te houden bij de ontwikkelingen binnen het bedrijf stimuleert u een positieve werkcultuur. Een van de basisvoorwaarden is dat werknemers zich verbonden voelen met de missie van het bedrijf. Vaak wordt die missie mooi verklaard op de website, maar wat betekent het echt voor de mensen die er werken? Weerspiegelen de bedrijfsstrategieën de missie wel voldoende? Wat zijn de doelen van het bedrijf, nu en op lange termijn? Hoe kunnen werknemers zien dat hun inspanningen hierop invloed hebben? 

Goede communicatie speelt hierin een grote rol. Bedrijven communiceren vooruitgang vaak via statistieken en data. Maar een meer organische aanpak dringt zich op. Maak informatie relevant voor alle teams. Communiceer met betekenis voor elk individu. Laat voelen dat elke medewerker er individueel toe doet. Toon dat u het belangrijk vindt dat het personeel hun behoeften verwoordt. Luister oprecht geïnteresseerd naar uw personeel.

Duurzame werknemers in een positieve werkcultuur: uw taak als werkgever

 

Ruimte om te groeien

Voortdurende ontwikkeling en groei zijn belangrijk voor een organisatie. Dat geldt evengoed voor de persoonlijke ontwikkeling van een individu. Duurzame prestaties bevatten een menselijk element en worden gevormd door de hoekstenen: passie en leren. Wie die twee verenigt, krijgt de drive en knowhow om grote vooruitgang en innovatie tot stand te brengen. Leiders moeten ernaar streven om beide te cultiveren. Duurzame inzetbaarheid is een combinatie van mensen aan u binden en hen de ruimte geven om te groeien. Het betekent kansen geven aan professionals om elkaar te leren kennen, hun groei en ontwikkeling koesteren en hen constructieve en positieve feedback geven. Leiders mogen daarbij niet achteroverleunen, ze moeten zelf als teamlid deelnemen aan actieve rollen binnen het team. 

Als een duurzame werkcultuur wordt gekoesterd, worden werknemers spontaan gedreven om het bedrijf met passie en innovatie actief in de richting van de missie te sturen.
 

Wilt u hierover meer weten?

Neem dan contact op met Peace for Talent

En misschien interesseert dit artikel u ook?

‘3 manieren om duurzaamheid deel te laten uitmaken van uw organisatie’.

Auteur: Els Hoebrecht