Welzijn

De ideale welzijnsprogramma’s?

Initiatieven binnen bedrijven om het welzijn van werknemers te verhogen zijn uiteraard waardevol. Maar aan welke eisen moeten ze voldoen?

Er zijn nogal wat bedrijven die hun werknemers verwennen met welzijnsprogramma’s. Veel gehoord zijn yogalessen, fitness, voedingsadvies en massages. Medewerkers zouden zich hierdoor gezonder relaxter voelen, het zou zorgen voor een verhoogde dosis positivisme en werklust, die dan weer tot verbeterde prestaties leiden. Bedrijven tonen op deze manier dat ze het welzijn van medewerkers hoog in het vaandel dragen, wat dan weer loyaliteit en verantwoordelijkheid zou stimuleren.

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven in hun organisatie een gezondheids- en welzijnsprogramma invoeren om het ziekteverzuim terug te dringen (50%), om de winstgevendheid van de organisatie te vergroten (40%) en om talent aan te trekken en te houden (30%). Maar voor een job kiezen doe je beter niet alleen om een welzijnsprogramma. Het zijn namelijk mensen die hun job waardevol, interessant en leuk vinden die het langst willen werken, zelfs tot vier jaar langer. En werknemers die enkel werken omdat het moet, zijn dubbel zoveel langdurig afwezig dan hun meer gemotiveerde collega’s.

Welzijnsprogramma’s kunnen dus maar best samengaan met initiatieven gericht op het werk zelf. We hebben het dan over ‘werkbaar werk’. Werkbaar werk betekent werk waarbij medewerkers zich mentaal en fysiek goed kunnen voelen. Als de medewerkers het gevoel hebben dat hun job zinvol is, dat ze autonomie hebben en kansen tot leren krijgen… dan stijgt ook hun autonome motivatie. In de plaats van ‘moeten’ werken kunnen we dan spreken van ‘willen’ werken. Die ‘willen’ is belangrijk, want wat uit jezelf komt, doe je het best en hou je het langst vol.

Het is dus van belang om het ‘willen’ werken te combineren met het ‘kunnen’ werken. En die ‘kunnen’ slaat dan op een verhoogde fysieke en mentale gezondheid, waarbij welzijnsinitiatieven dus wel degelijk een verschil kunnen maken. Een voorbeeld: arbeiders die hun job niet zinvol vinden, gewoon hun uren doen en die zich bovendien fysiek uitgeput voelen, zullen hun werk niet liever doen omdat ze ’s avonds een les yoga krijgen via de werkgever. Als diezelfde arbeiders graag komen werken omdat ze met respect behandeld worden, een goede band hebben met hun collega’s en leidinggevenden, en hun job zinvol vinden… dan is die les yoga misschien wel de kers op de taart die hen leert ontspannen en hun nog beter in hun vel doet voelen.

Ideale welzijnsprogramma’s laten ook de keuze aan de werknemer. Een verplichte ronde joggen op dinsdagmiddag is dus geen goed voorbeeld. Medewerkers mogen gestimuleerd worden om gezond te eten en genoeg te bewegen, maar het moet nog steeds hun autonome keuze blijven. Die keuze moet ook aansluiten bij hun eigen competenties, een onsportieve werknemer laat je niet plots 10 kilometer lopen.  Als de welzijnsinitiatieven collega’s dan ook nog dichter bij elkaar brengen, dan zijn ze wel degelijk een plus.

Wil je hier meer over weten?
neem dan contact op met onze experts