Werkbaarheidscheques

Werkbaar werk: financiële steun dankzij werkbaarheidscheques

Wie werkbaar werk verricht, krijgt leerkansen, kampt niet met een teveel aan stress en behoudt een gezonde ‘work-life’-balans. Dat komt dan weer ten goede aan de algemene groei van het bedrijf. Inzetten op werkbaar werk is daarmee een win-winsituatie voor zowel werkgevers als werknemers. Om bedrijven te sensibiliseren om de werkbaarheid van hun jobs te verhogen zijn de werkbaarheidscheques gelanceerd. 

Wat is een werkbaarheidscheque?

Concreet moet de cheque Vlaamse ondernemingen ondersteunen om de werkbaarheid voor de medewerkers in kaart te brengen en/of een actieplan op te stellen rond dit werkbaar werk. Met de cheque kunnen ondernemingen begeleiding aankopen voor het uitvoeren van een scan rond de werkbaarheidsgraad in de organisatie. Ook de rapportage over de werkbaarheid, het opstellen van een werkbaarheidsplan en de monitoring of opvolging van de veranderingen komen in aanmerking voor de cheque. Als onderneming moet er daarna ook daadwerkelijk engagement volgen om de verbeterprojecten of maatregelen die voortgevloeid zijn uit de analyse of begeleiding, uit te voeren. Een effectieve uitvoering van de verbeterprojecten kan niet gefinancierd worden met de middelen uit deze cheque, maar daarvoor biedt de kmo-portefeuille een mooie aanvulling. 

Wat is er veranderd sinds 1 januari 2020?

De steun via de werkbaarheidscheque is verlengd tot en met 31 december 2020 en zal toegankelijk zijn voor zowel de profitsector als de socialprofitsector (zowel grote organisaties als kmo’s). De verhoging van de kmo-portefeuille is verlengd voor dezelfde periode.

Wie komt in aanmerking en hoeveel bedraagt de subsidie? 

De subsidie richt zich op alle ondernemingen uit de profitsector en nu ook de socialprofitsector die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest. Zowel grote organisaties als kmo’s komen dus in aanmerking voor deze maatregel. Indien jouw onderneming voldoet aan de voorwaarden, kom je in aanmerking voor een subsidie tot maximaal € 10.000 euro per onderneming. Je kan tot drie keer een beroep doen op deze cheques, tot het plafond bereikt wordt. 

In totaal voorzien de werkbaarheidscheques een subsidie die 60% bedraagt van de totale kosten. De resterende 40% moet gefinancierd worden door je onderneming via private cofinanciering. Let op: de werkbaarheidscheque is slechts een tijdelijke maatregel, die loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Vraag dus zeker op tijd jouw cheque aan om werkbaar werk weer mogelijk te maken binnen jouw bedrijf.


Bij Peace For Talent heb je de garantie voor een traject binnen deze werkbaarheidscheques. Samen met jou en je medewerkers gaan we op weg naar een future proof organisatie, met een gezond team in een gezonde omgeving. Dit doen we aan de hand van onze eigen metingen binnen jouw team. Heb je vragen over de werkbaarheidscheques, de aanvraagprocedure of een traject binnen Peace for Talent met deze subsidie? Contacteer dan hier onze experts voor meer informatie.

“It isn’t what we say or think
that defines us,
but what we do.”

Jane Austen

Peace for talent - footerbanner