Subsidies

KMO-portefeuille

KMO-portefeuille: advies

Kmo’s kunnen via de kmo-portefeuille van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een subsidie bekomen voor bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners. 

‘Opleidingen’ die bijdragen tot het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en gericht zijn op de kernprocessen van de onderneming komen in aanmerking voor de subsidie. 

‘Advies’ beslaat alle schriftelijke raadgevingen verstrekt door een geregistreerde dienstverlener, gericht op de kernprocessen van de onderneming, bedoeld om de werking van jouw onderneming te verbeteren. De raadgevingen stellen je in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor jouw bedrijf.

Kleine ondernemingen (ko’s) krijgen 30% subsidie tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis. Middelgrote bedrijven (mo’s) krijgen 20% subsidie, ook tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis.

Nieuwe maatregel: verhoging van de kmo-portefeuille

De verhoging van de kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u als ondernemer financiële steun krijgt om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Het plafond van de kmo-portefeuille werd met het oog daarop tijdelijk verhoogd met een maximum van €5 000 in het specifieke jaar dat het plafond bereikt werd. 

Als onderneming moet je kunnen aantonen dat het plafond bereikt werd en moet je ook duidelijk beschrijven voor welke acties de verhoging benut wordt. Ook ondernemingen die al eerder op het jaar acties rond werkbaar werk gefinancierd hebben vanuit de kmo-portefeuille en die na het bereiken van het plafond andere acties willen financieren, komen in aanmerking voor de verhoging. De subsidie kan enkel aangevraagd worden in het kader van acties rond werkbaar werk via https://esf.vlaanderen.be/esf/index.jsp

KMO-portefeuille: strategisch advies

De kmo-groeisubsidie wil kmo’s de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het realiseren van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment, zoals een transformatie-, innovatie- of internationaliseringstraject. De subsidie bedraagt 50% van de totaalkosten, met een plafond van max. 25 000 voor advies en/of €25 000 voor aanwerving. 

De subsidie wordt toegekend voor het inwinnen van advies van één of meerdere externe dienstverleners en/of het aanwerven van een strategische medewerker. Het extern advies en/of de nieuwe aanwerving, waardoor de subsidie gevraagd wordt, dient noodzakelijk en van strategisch belang te zijn om het groeitraject uit te voeren. 

 

“It isn’t what we say or think
that defines us,
but what we do.”

Jane Austen

Peace for talent - footerbanner