5
min

Best of Travel en Peace For Talent, samen op reis naar werkbaar werk.

De afreis

Toen Best of Travel bij de experten van Peace For Talent kwam aankloppen, leed de organisatie onder een grote gevoeligheid voor stress en onopgeloste vraagstukken.

Het vraagstuk waar wij met het Peace For Talent team onze tanden in mochten zetten? Best of Travel helpen richting een duurzame toekomst met gezonde en gelukkige medewerkers die – zowel intern als extern – aan een gemeenschappelijk succesverhaal schrijven.

Na een intakegesprek met de zaakvoerster, stelde Peace For Talent zorgvuldig een team van experten samen om de uitdaging van Best of Travel aan te pakken.

Het complimentair, vijfkoppig team bestond uit:

 

 

We hadden al snel kleine succesjes!
We hadden al snel kleine succesjes!
Werknemer best of travel

Op pad

Om ten volle in de organisatie te duiken, gebruikten we diverse tools. De ‘Why’ van Simon Sinek voor het scherp stellen van de positionering, een vragenlijst, alsook brachten we de personeelsleden in kaart via persoonlijkheidstests. Al snel vulden we onze bevindingen aan met de rijke input die we kregen tijdens persoonlijke gesprekken met alle teamleden. De tonnen aan informatie die we kregen koppelden we samen met het team terug naar de zaakvoerster via een reflectiemoment.

Uit de bevindingen en het reflectiemoment vloeide een gepersonaliseerd traject bestaande uit vijf kernvragen:

  • Wat is de strategie van Best of Travel?
  • Hoe ziet de organisatie er nu en in de toekomst uit?
  • Hoe communiceren we?
  • Hoe functioneert het team?
  • Hoe installeren we projectweek?

Voor elke pijler stelden we een werkgroep samen met een mix van medewerkers. Tijdens interactieve workshops brachten we onder andere de bestaansreden, strategie, communicatiestijl, processen en teamstructuur van Best of Travel in kaart.

Paperplane
Fijn dat er nog veel in de pipeline zit!
Fijn dat er nog veel in de pipeline zit!
Werknemer best of travel

De eindbestemming

Uit de dynamiek van de werkgroepen kwamen talrijke quick-wins. Enkele voorbeeldjes? Een stilteruimte, koptelefoons, sessies mindfulness, klantenbezoeken enkel op afspraken, een sterke MS Teams structuur, etc. Daarnaast legden we ook de puzzel voor een duurzame oplossing: we stippelden een uniek traject uit voor het komende jaar, bestaande uit opleidingen, follow-up sessies, adviesmomenten en een nameting.

De topics van de opleidingen zijn volledig afgestemd op de noden van de medewerkers van Best of Travel. Enkele voorbeelden van topics? ‘Neen’ leren zeggen op positieve wijze, omgaan met moeilijke klanten en instroom beheersen. Best of Travel rolt het traject momenteel verder uit en de eerste positieve reacties van medewerkers stroomden al binnen.

Daarbovenop konden we Best of Travel verrassen met het nieuws dat het subsidiedossier dat we voor hen indienden, goedgekeurd is. Resultaat? 60 procent van dit prachtige dossier wordt gesubsidieerd, waardoor ook financiële drempels wegvallen.

 

Schotel ons jouw vraagstuk voor

 

Plan van aanpak

Traject
Laat u inspireren

Laat u inspireren

Wordt u graag verrast met tips over transformatie, corporate well-being en een wendbare en werkbare organisatie, om zo een future proof organisatie te worden? 
Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Inspireer mij

Ik ga akkoord met de privacy policy.