Welzijn

Wat is mediteren? Wat betekent het voor u?

Bjorn Prins – Psycholoog en expert in meditatie en mindfulness

Voor mij is meditatie een techniek die u in het hier en nu brengt, die stabiliserend werkt en de connectie tussen lichaam en geest versterkt of herstelt. Verder is de techniek ook helend bij psychisch lijden. Deze heling laat zich niet alleen mentaal (minder angst, minder depressie, betere slaapkwaliteit, meer levenskwaliteit... ) zien maar bijvoorbeeld ook in een toename van de immuniteit, minder ontstekingen, etc. Er bestaan veel verschillende soorten meditatie. Er zijn meditatievormen die actiever zijn en gericht op het lichaam (zoals yoga, tai chi, wandelmeditatie...) en er zijn vormen die eerder op het mentale gericht zijn. Binnen de verschillende meditatievormen kunnen we verder een onderscheid maken tussen puntconcentratie en momentconcentratie:

Puntconcentratie

Bij de puntconcentratie wordt de aandacht op één punt gericht. Dat kan bijvoorbeeld de beweging van de adem zijn of de beweging van de voeten, dat kan ook een mantra zijn die u herhaalt. Als de aandacht op één punt gericht is, dan zorgt deze focus voor ontspanning. U kan het vergelijken met het trainen van een puppy. U wilt het hondje voor u op de mat laten zitten. Telkens de puppy wegloopt, brengt u hem zachtjes terug. Op deze manier traint u de geest in concentratie. Telkens er gedachten of emoties komen, brengt u met zachte hand de geest terug. Alhoewel deze techniek rust brengt, pakt hij echter niet de oorzaak aan van stress of ongemak. 

Momentconcentratie

Bij momentconcentratie leert u observeren wat zich van moment tot moment in uw  hoofd afspeelt. Bij het ontstaan van een gedachte aanschouwt u deze ‘geboorte’ en observeert u ze zolang ze er is. Dat gaat gepaard met het naam geven van de gedachte als ‘denken, denken’. Dezelfde strategie past u toe bij emoties. Als er bijvoorbeeld een herinnering in u opkomt en u ervaart hierbij boosheid en machteloosheid, dan observeert u die herinnering en geeft u ze naam als ‘herinneren, herinneren, machteloosheid, boosheid, boosheid’. Het bijzondere van deze techniek is dat door het bewustzijn te richten op die gedachte of emotie er ten eerste afstand ontstaat en er ten tweede ontspanning in de spanning ontstaat. De blootstelling (interne exposure) werkt helend en zorgt ook voor inzicht. Na verloop van tijd krijgt u zicht op de innerlijke patronen. Het is alsof zich in uw binnenwereld een soapserie ontvouwt met allerlei innerlijke stemmen (daar is de piekeraar, de perfectionist, de zielige ik... ). Zodoende krijgt u inzicht in uzelf; vandaar ook de naam inzichtsmeditatie of mindfulness.

Meditatie werkt

Er zijn meer dan 30.000 wetenschappelijke studies die aantonen dat meditatie werkt. Zowel in klinische als bedrijfstoepassingen blijkt het een antidotum te zijn voor de hindernissen van het leven. Meditatie leert u omgaan met dat wat er is. De voorwaarde is wel dat de persoon die de meditatie begeleidt goed onderlegd is. Er zijn veel charlatans die zelfverklaarde expert zijn. Mijn advies is dan ook om enkel met erkende mensen in zee te gaan. De trainers van ITAM hebben doorgaans een master in de psychologie en/of een academische postgraduaatopleiding genoten. Daarnaast hebben ze een persoonlijke meditatiepraktijk en een expertisenetwerk.

Wat is mediteren? Wat betekent het voor u?

Voor mezelf kan ik stellen dat mindfulness mijn leven veranderd heeft. Ik beoefen al 20 jaar deze techniek. In goede tijden en in slechte tijden ben ik in staat om bij die innerlijke rust te rade te gaan. Na verloop van tijd ontstaat er een gelijkmoedigheid waarbij u bij het ervaren van prikkels ze niet erger maakt dan ze zijn. Een ongetrainde geest zal ze opblazen en soms dramatische proporties laten aannemen. Deze techniek heeft me geleerd om de dingen te zien zoals ze zijn. En dat zorgt voor een efficiënte levenshouding.

Wilt u hier meer over weten?

Contacteer dan onze experten!