Welzijn

Wat is mediteren? Wat betekent het voor jou?

Bjorn Prins – Psycholoog en expert in meditatie en mindfulness

Voor mij is meditatie een techniek die je in het hier en nu brengt, die stabiliserend werkt en de connectie tussen lichaam en geest versterkt of herstelt. Verder is de techniek ook helend bij psychisch lijden. Deze heling laat zich niet alleen mentaal (minder angst, minder depressie, betere slaapkwaliteit, meer levenskwaliteit... ) zien maar bijvoorbeeld ook in een toename van de immuniteit, minder ontstekingen, etc. Er bestaan veel verschillende soorten meditatie. Er zijn meditatievormen die actiever zijn en gericht op het lichaam (zoals yoga, tai chi, wandelmeditatie...) en er zijn vormen die eerder op het mentale gericht zijn. Binnen de verschillende meditatievormen kunnen we verder een onderscheid maken tussen puntconcentratie en momentconcentratie:

Puntconcentratie

Bij de puntconcentratie wordt de aandacht op één punt gericht. Dat kan bijvoorbeeld de beweging van de adem zijn of de beweging van de voeten, dat kan ook een mantra zijn die je herhaalt. Als de aandacht op één punt gericht is, dan zorgt deze focus voor ontspanning. Je kunt het vergelijken met het trainen van een puppy. Je wilt het hondje voor je op de mat laten zitten. Telkens de puppy wegloopt, breng je hem zachtjes terug. Op deze manier train je de geest in concentratie. Telkens er gedachten of emoties komen, breng je met zachte hand de geest terug. Alhoewel deze techniek rust brengt, pakt hij echter niet de oorzaak aan van stress of ongemak. 

Momentconcentratie

Bij momentconcentratie leer je observeren wat zich van moment tot moment in je hoofd afspeelt. Bij het ontstaan van een gedachte aanschouw je deze ‘geboorte’ en observeer je ze zolang ze er is. Dat gaat gepaard met het naam geven van de gedachte als ‘denken, denken’. Dezelfde strategie pas je toe bij emoties. Als er bijvoorbeeld een herinnering in je opkomt en je ervaart hierbij boosheid en machteloosheid, dan observeer je die herinnering en geef je ze naam als ‘herinneren, herinneren, machteloosheid, boosheid, boosheid’. Het bijzondere van deze techniek is dat door het bewustzijn te richten op die gedachte of emotie er ten eerste afstand ontstaat en er ten tweede ontspanning in de spanning ontstaat. De blootstelling (interne exposure) werkt helend en zorgt ook voor inzicht. Na verloop van tijd krijg je zicht op de innerlijke patronen. Het is alsof zich in je binnenwereld een soapserie ontvouwt met allerlei innerlijke stemmen (daar is de piekeraar, de perfectionist, de zielige ik... ). Zodoende krijg je inzicht in jezelf; vandaar ook de naam inzichtsmeditatie of mindfulness.

Meditatie werkt

Er zijn meer dan 30.000 wetenschappelijke studies die aantonen dat meditatie werkt. Zowel in klinische als bedrijfstoepassingen blijkt het een antidotum te zijn voor de hindernissen van het leven. Meditatie leert je omgaan met dat wat er is. De voorwaarde is wel dat de persoon die de meditatie begeleidt goed onderlegd is. Er zijn veel charlatans die zelfverklaarde expert zijn. Mijn advies is dan ook om enkel met erkende mensen in zee te gaan. De trainers van ITAM hebben doorgaans een master in de psychologie en/of een academische postgraduaatopleiding genoten. Daarnaast hebben ze een persoonlijke meditatiepraktijk en een expertisenetwerk.

Vraag van de week

Voor mezelf kan ik stellen dat mindfulness mijn leven veranderd heeft. Ik beoefen al 20 jaar deze techniek. In goede tijden en in slechte tijden ben ik in staat om bij die innerlijke rust te rade te gaan. Na verloop van tijd ontstaat er een gelijkmoedigheid waarbij je bij het ervaren van prikkels ze niet erger maakt dan ze zijn. Een ongetrainde geest zal ze opblazen en soms dramatische proporties laten aannemen. Deze techniek heeft me geleerd om de dingen te zien zoals ze zijn. En dat zorgt voor een efficiënte levenshouding.

Wil je hier meer over weten?

Contacteer dan onze experten!