Welzijn

Wat is een bore-out? En wanneer krijgen werknemers ermee te maken?

Een bore-out is een vorm van verveling op het werk en wordt veroorzaakt door sterk routinematig werk, een job onder het niveau van de werknemer of gewoonweg te weinig werk. De symptomen zijn vergelijkbaar met die van een burn-out: vermoeidheid, futloosheid en depressiviteit. Een bore-out is daarom evengoed een stressgerelateerde ziekte.

Het komt wel degelijk voor: in plaats van te veel werk hebt u er te weinig. Of uw werk is niet uitdagend genoeg en dus saai. Als u zich stierlijk verveelt op uw werk, kunt u er ook geen energie van krijgen of er voldoening uithalen. Wie niet voldoende te doen heeft, heeft al snel moeite om de aandacht erbij te houden. Want een gezonde dosis stress houdt u bij de zaak. Het maakt u alert waardoor u geconcentreerd kunt werken. Een tekort aan stress maakt u dan weer futloos. Het is een beetje vergelijkbaar met de situatie van werklozen: ook zij raken soms in een neerwaartse spiraal omdat ze te weinig om handen hebben.

Werknemers lopen echt niet graag te koop met een bore-out. Dat lijkt logisch, want toegeven dat u een bore-out hebt, betekent zeggen dat u weinig of saai werk hebt,  of misschien wel dat u lui of overbodig bent. Daarom is het moeilijk te herkennen in een organisatie. Meer nog, een deel van mensen met een zogezegde burn-out zou eigenlijk een bore-out hebben.

Wat is een bore-out? En wanneer krijgen werknemers ermee te maken?

Om hun medewerkers geëngageerd te houden is het daarom voor werkgevers van groot belang om jobs te creëren met voldoende autonomie en taakeisen die genoeg uitdagen. De job moet met andere woorden aansluiten bij de capaciteiten van de medewerker. Als iemand op het werk echt apathisch is, zal die uiteraard niet van vandaag op morgen bevlogen beginnen werken. En dan is een gedegen analyse aan te raden. Zo kan aan de hand van vragenlijsten over de werkbeleving een bore-out vastgesteld worden. Daarbij is het zaak om na te gaan welke kenmerken van het huidige werk voor de werknemer te weinig stimulerend zijn, waarna een plan van aanpak kan worden opgesteld.

Wilt u hierover meer over weten?

Neem dan contact op met Peace for Talent

Interesse in een positieve werkplek?

Lees dan dit blogartikel

Auteur: Els Hoebrechts