Talentontwikkeling
Werkgeluk
Leiderschap

Employee surveys (2): Waarom?

In de vorige blog ging de aandacht naar de mogelijkheden en kenmerken van surveys, maar in deze blogpost stelt zich een andere vraag voorop. Waarom zou je als organisatie investeren in werknemersbevragingen, het kost geld, het kost tijd en de kans bestaat dat er geen significante resultaten uit voortvloeien. Hier zijn een aantal redenen waarom je best WEL investeert in werknemersbevragingen:

 

lampje

Werknemers voelen zich gehoord

Een eerste reden die je als organisatie kan hebben om een survey te verspreiden, is omdat er bepaalde klachten binnenkomen bij HR/ de preventieadviseur. Dit kan over heel wat verschillende zaken gaan; stress, pestgedrag, inefficiëntie op de werkvloer… Een niet te onderschatten effect van een correcte procedure van werknemersbevragingen is het feit dat werknemers voelen dat ze gehoord worden en een stem hebben in het bedrijf. 74% van werknemers zegt zich een effectievere werkkracht te voelen als die zich gehoord ervaart. De werknemers die merken dat naar hen geluisterd wordt zijn minder vaak afwezig, hebben minder verloopintentie en zijn doorgaans gelukkiger (Ceniza-Levine, 2021). Het verspreiden van een vragenlijst toont ook dat je geeft om het welzijn en gedijen van je werknemers in de organisatie.

 

Basis voor verandering

Medewerkers van een HR-dienst of het management kunnen dus klachten ontvangen, maar op basis van enkele klachten of getuigenissen een actieplan op te stellen is louter nattevingerwerk en zal zelden tot positieve uitkomsten leiden. De situatie waarin organisaties beslissen om op basis de klachten een surveycampagne op te zetten om zo een gericht actieplan te kunnen ontwikkelen, noemen we de ‘context of justification. Acties of interventies vanuit het HR- of managementdepartement kunnen beter gerechtvaardigd worden naar werknemers toe wanneer die ondersteund zijn door harde data.  Daarnaast laat het ook toe om gerichter te werk te gaan om zo het probleem bij de kern aan te pakken.

 

Huidige situatie in kaart brengen

Er hoeft echter niet altijd een achterliggend probleem te zijn om een surveyprocedure op te starten. In wat men de ‘context of discovery of exploratiecontext noemt, is op voorhand (nog) geen duidelijke toekomststrategie bepaald, want die hangt af van de te verzamelen data. Binnen deze context leert het management wat nu echt speelt bij de werknemers. Tevens bestaat er niet zoiets als ‘geen informatie’, waarmee we bedoelen dat zelf als er geen significante resultaten uit de bus komen, de data toch informatie en een vorm van kennis/ bevestiging verschaft die je anders niet gehad zou hebben.

 

pionnetjes

Wapenen tegen de war for talent

In een wereld van war for talent is retentie van werknemers uitermate belangrijk. Om die werknemers te kunnen behouden, dienen werkgevers te begrijpen wat er op de werkvloer speelt en  werknemers (on)gelukkig maakt, om hier dan op in te spelen en verloop(intentie) te verlagen. Om deze zaken te kunnen begrijpen, dienen werkgevers eerst te weten waar het schoentje knelt en daar komen dan weer de werknemersbevragingen kijken. Naast instrument om verloop in de kiem te smoren, kunnen (goeie) resultaten ook nieuwe werkkrachten aantrekken door die te verwerken in de employer branding campagnes.

weegschaal

Jouw organisatie in de weegschaal met andere bedrijven

Gestandaardiseerde vragenlijsten hebben het voordeel van genormeerde data (scores omgezet naar eenzelfde maatstaaf) en maken zo vergelijkingen met andere bedrijven mogelijk. Het kan strategisch interessant zijn voor organisaties om te zien waar gelijkaardige organisaties beter of slechter scoren dan hun, om op die manier weer eventueel veranderingen in te plannen om zo de concurrentie weer een stapje voor te zijn.

 

Meer weten over de doelen van werknemersbevragingen, de soorten surveys of procedures? Lees dan gerust de aansluitende blogposts of

neem contact op met onze experts!

 

referenties: Ceniza-Levine, C. (2021, 23 juni). New Survey Shows The Business Benefit Of Feeling Heard – 5 Ways To Build Inclusive Teams. Forbes. https://www.forbes.com/sites/carolinecenizalevine/2021/06/23/new-survey-shows-the-business-benefit-of-feeling-heard--5-ways-to-build-inclusive-teams/?sh=2020c3595f0c