Welzijn

Beschikt uw organisatie wel over voldoende aanpassingsvermogen?

In een steeds sneller veranderende wereld bestaat de uitdaging voor veel bedrijven erin om een balans te vinden tussen enerzijds betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en stabiliteit en anderzijds flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Waar de klemtoon van uw bedrijf ligt, hangt onder meer af van de omgeving waarin uw bedrijf actief is. 

Om u te helpen die klemtoon te bepalen, kunt u zich deze vragen stellen:

  • Is uw business eerder stabiel of dynamisch?
  • Is uw business eerder eenvoudig of complex?
  • Hoe risicovol zijn de activiteiten die u uitvoert?

Het is tegelijk noodzakelijk om niet enkel naar uw situatie vandaag te kijken, maar ook naar de toekomst. In alle sectoren worden de volgende drie belangrijke trends steeds zichtbaarder:

  • Technologische innovaties volgen elkaar in een hoger tempo op.
  • Klanten zijn beter opgeleid en geïnformeerd.
  • Klanten verwachten een grotere flexibiliteit van het bedrijf.

De drang naar controle en voorspelbaarheid zit diep geworteld in onze cultuur. Maar de coronapandemie heeft die belangrijke menselijke behoefte stevig door elkaar geschud. We kennen nu allemaal het belang van flexibiliteit en snelheid, en dat vraagt onvermijdelijk een andere organisatiestructuur van bedrijven. Want bureaucratie en complexiteit zijn de natuurlijke vijanden van wendbare organisaties. Bij wendbare organisaties vormt vertrouwen het fundament. 

Beschikt uw organisatie wel over voldoende aanpassingsvermogen?

Daarin moet structureel meer aandacht besteed worden aan kennisuitwisseling en experimenteren. En dat wordt voor veel bedrijven een grote uitdaging. Overleg met de medewerkers is hierbij onmisbaar. Want medewerkers mee laten bouwen aan een nieuwe organisatiestructuur is de enige manier om een duurzame organisatiewijziging door te voeren. Zo kunt u immers van binnenuit veranderen.

De cruciale bouwsteen van een organisatie bestaat uit verschillende (tijdelijke) teams. De samenstelling van die teams en de mate waarin ze zelfregulerend kunnen zijn, zal afhangen van heel wat verschillende factoren. Bovendien zal dit in elk bedrijf anders zijn.

Beschikt uw organisatie wel over voldoende aanpassingsvermogen?

Ga dus na welke specifieke uitdagingen uw sector kent en op welke manier u het bedrijf het best kunt organiseren om die uitdagingen het hoofd te bieden. Start een werkgroep op binnen uw bedrijf, probeer nieuwe dingen uit, hou dit voldoende lang vol en neem genoeg tijd om te evalueren en bij te sturen.

Een organisatiestructuur staat niet in steen gebeiteld maar leeft!

Wilt u hierover meer weten of zoekt u begeleiding?

Neem contact op met deze expert

En misschien interesseert dit artikel u ook?

Welke organisatiestructuur past het best bij uw organisatie?

Auteur van dit artikel: Els Maes