Werkgeluk

9 tips om je werknemers goed te belonen

Door op een goede manier te belonen zorg je voor meer autonomie bij je medewerkers, heb je minder verloop in je organisatie en is de verbondenheid tussen medewerkers intenser. Maar hoe doe je dat? Lees hier onze 9 tips.

1. Zorg voor een aantrekkelijk loonpakket

Een aantrekkelijk loonpakket is minstens marktconform. Een basisloon dat boven het marktgemiddelde uitsteekt, zal er voor zorgen dat je goede werkkrachten aantrekt én kunt behouden. Het toont ook dat er waardering is voor de werknemer en zijn competenties en inzet. Een hoog basisloon went wel relatief snel, daarom is een mix van een vast loon en een variabel loon aan te raden, uiteraard aangevuld met extra legale voordelen.

2. Geef transparante informatie over het loonpakket

Correct en transparant zijn over het loonpakket is absoluut nodig. In de eerste plaats over het loon en de andere voordelen, maar daarnaast ook over de manier waarop een loonsopslag mogelijk is, hoe en wanneer dat gebeurt. Deze informatie moet al duidelijk zijn voor het contract getekend is. Dat geldt immers ook voor afspraken rond verlof, uurregeling, thuiswerken, enz.

3. Vermijd competitiviteit en prestatiebeloningen

Prestatiebeloningen hebben meer nadelen dan voordelen. Zo brengt competitiviteit de verbondenheid tussen collega’s in het gedrang. De samenwerking zal er onder lijden. Daarnaast kunnen bonussystemen ook het gevoel van autonomie aantasten. Leidinggevenden bijvoorbeeld zullen eerder samenwerken met de best presterende werknemers, onafhankelijk of ze er goed mee kunnen samenwerken. Dat terwijl het net de ‘klik’ tussen mensen is die kan zorgen voor betere prestaties.  

4. Ga voor groepsbeloningen

Groepsbeloningen bevorderen het gevoel van verbondenheid. Als het hele team ergens voordeel bij heeft, dan zullen medewerkers geneigd zijn er samen voor te gaan. Een beloning op groepsniveau kan dus wel degelijk zorgen voor een stijging van de productiviteit. Maar ook zorgt groepsbeloning voor een betere samenwerking en communicatie binnen een groep en een grotere tevredenheid over het loon.

5. Betaal voor competentie

Leeftijd is vaak hét criterium om het loon op te baseren, maar het is geen correct criterium. De leeftijd van de werknemer zegt namelijk weinig over zijn prestaties en competenties. Een loon gebaseerd op competenties is eerlijker. Het stimuleert ook om de eigen sterktes verder te ontwikkelen. Het gevoel van autonomie zal ook groter zijn. Uiteraard mag ervaring in jaren wel een rol spelen, maar het moet gekoppeld zijn aan de echte competenties.

6. Communiceer doelstellingen duidelijk en concreet

Werknemers die goed weten wat van hen verwacht wordt, zullen meer gemotiveerd zijn. Wees daarom altijd duidelijk en zo veel mogelijk concreet in het communiceren van doelstellingen. Als de doelstellingen niet duidelijk zijn, dan zijn er veel interpretaties mogelijk. Want… wat zijn precies de verwachtingen? Wat is goed werk leveren?

7. Verras met complimenten

Complimentjes, een blijk van waardering, een schouderklopje… het doet wonderen. Meer dan we denken zorgen complimenten voor motivatie, tevredenheid over de job en een grotere betrokkenheid. Uiteraard moet de medewerker voelen dat een compliment echt gemeend is. Het leuke aan complimentjes is ook dat ze vaak onverwacht komen. Het verrassingseffect geeft even vleugels.

 

8. Geef constructieve feedback

Feedback geven is nodig en kan zowel positief als negatief zijn. Maar als de werknemer voelt dat de feedback constructief en nuttig is, dat hij er iets uit kan leren, er competenter door wordt… dan is het eigenlijk ook een vorm van belonen.
 

9. Vermijd controle

Beloningen gebaseerd op resultaten gaan meestal samen met toezicht, registratie, controle en evaluatie. Het heeft een negatieve invloed op de intrinsieke motivatie van medewerkers. Beloon eerder hun initiatieven, hun enthousiasme, hun drive en toon vertrouwen… het komt hun autonomie ten goede en zal extra motiveren.

 

Heb je hier vragen over of wil je hier meer over weten, contacteer dan de experten van Peace for Talent.

neem hier contact op