Research: welzijn op het werk

In alles wat we doen, worden we geruggesteund door wetenschappelijke onderzoeken. We maken gebruik van het kwadrant opgesteld door Björn Prins, psycholoog en expert in meditatie en mindfulness. Een traject binnen Peace for Talent zal daarom meestal beginnen met enkele online metingen. Elk van deze metingen is gebaseerd op onderzoeken die te maken hebben met mentale gezondheid, leiderschap (MLQ), burn-out (BAT) en stress (PSS). Zo krijgen we een overzicht van de huidige situatie binnen jouw organisatie. Op die manier gaan we samen op pad naar een organisatie die functioneert in een gezonde biotoop. 

Het grote voordeel aan de vragenlijsten die we hanteren is dat medewerkers niet wekelijks maar jaarlijks worden geconfronteerd met het invullen ervan. Zo worden evoluties in de gemoedstoestand  door de jaren heen in beeld gebracht en kan waar nodig actie ondernomen worden.

“It isn’t what we say or think
that defines us,
but what we do.”

Jane Austen

Peace for talent - footerbanner